Hegn og skel

Vi samlet en række dokumenter omkring hegn og skel.

Hegnsloven:
Herunder er et link til en grafisk beskrivelse af hegnsloven.
Lokal version
Lovtekst version af hegnsloven - Som beskriver mere uddybende om alle reglerne
http://hegnsloven.dk/.


Andre regler - Offentlige eller private regler:
Man skal være opmærksomme på, at der er både offentlige og private regler, at tage hensyn til:
  • Byplanvedtægt for området udarbejdet af kommunen (Partiel Byplanvedtægt Nr 15)
  • Grundejerforeningens vedtægter - Grundejerforeningen har ingen vedtægter omkring dette.
  • Dokumenter tinglyst på ejendommene som begrænser jeres rettigheder (servitutter)


Med hensyn til Gribskov kommunes byplanvedtægter. Står der for Tvingsbakken følgende (Side 8 i "Partiel Byplanvedtægt Nr. 15"):

XX: For skovparcellerne langs Tvingsbakken må bebyggelse kun opføres i en afstand fra vejskel af mindst 6 m og højst 35 m.

HEGN OG BEPLANTNING:

Hegn må i skel mod vej, fællesareal og landbrugsareal kun etableres som levende hegn.
Herfra undtages parcellerne langs Tvingsbakken samt skovparcellers arealer uden for eksisterende skovbryn, hvor der ikke må plantes hegn udover spredte buske.
De inden for området eksisterende skove og øvrige samlede beplantninger skal bevares med mindre byrådet giver tilladelse til fældning.

 

Hegnsyn

Er man i tvivl omkring et hegn - kan man indkalde til et hegnsyn.

https://gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/din-bolig/naboer-og-hegn/hegnsyn/hvem-kan-indkaldes-til-et-hegnsyn