Bestyrelsens medlemmer (valgt 2020)

Tvingsbakken 12

niels.seehusen@gmail.com
+45 2011 0794

Niels Seehusen

Niels Seehusen

Formand
Valgt: 2021-2023

Tvingsbakken 29

hasse.hansson.dk@gmail.com
+45 2923 4546

Hasse Hansson

Hasse Hansson

Kasserer
Valgt: 2022-2024

Tvingsbakken 19

pathfinder19535@gmail.com
+45 2123 6366

Svend Krøigaard

Svend Krøigaard

Næstformand
Valgt: 2021-2023

Tvingsbakken 26

laf@hotmail.dk
+45 4021 2526

Lars Frank

Lars Frank

Menigt medlem
Valgt: 2022-2024

Tvingsbakken 47

kim@vangskjaer.com
+45 9395 9887

Kim Steen Vangskjær

Kim Steen Vangskjær

Menigt medlem
Valgt: 2021-2023

Tvingsbakken 9

mksj@novonordisk.com
+45 3075 5820

Mikkel Sandorff

Mikkel Sandorff

Suppleant
Valgt: 2022-2023

Tvingsbakken 1

eva_thunbo@hotmail.com

Eva Harbo Thunbo

Eva Harbo Thunbo

Revisor
2022-2023

Tvingsbakken 4

jeppe.kronborg@gmail.com

Jeppe Kronborg

Jeppe Kronborg

Revisor suppleant
2022-2023
Bestyrelsen - email